Stipendijas

Ņemot vērā šobrīd esošo situāciju Covid-19 vīrusa sakarā pasaulē un Latvijā, šogad piedāvāsim vasaras skolu tiešsaistē (MS Teams).

Ārvalstu augstskolu studenti var pieteikties Latvijas valdības stipendijai.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 01.04.2021. 

Latvijas valdības stipendijas

Latvijas valdības stipendijas Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Latvijas valdības stipendijas prioritāri tiek piešķirtas studentiem, kas ir no valstīm, ar kurām Latvija noslēgusi starpvalstu līgumus. Valstu saraksts atrodams VIAA mājaslapā (saraksts pieejams angļu valodā). 

 2021./2022. akadēmiskajā gadā vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 EUR vienam vasaras skolas dalībniekam. Stipendija netiek izsniegta stipendiātam. VIAA summu pārskaita vasaras skolas organizatoram.

Pieteikums Latvijas valdības stipendijai ir jāiesniedz vasaras skolas organizatoram LU Pirmsstudiju mācību centram.