Stipendijas

Ņemot vērā šobrīd esošo situāciju Covid-19 vīrusa sakarā pasaulē un Latvijā, arī šogad(2022. gadā) piedāvāsim vasaras skolu tiešsaistē.

Ārvalstu augstskolu studenti un akadēmiskais personāls var pieteikties Latvijas valdības stipendijām.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš Latvijas valsts stipendijai ir līdz 2022. gada 1. aprīlim.

Latvijas valdības stipendijas

Latvijas valdības stipendijas Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Latvijas valdības stipendijas prioritāri tiek piešķirtas studentiem un akadēmiskajam personālam, kas ir no valstīm, ar kurām Latvija noslēgusi starpvalstu līgumus. Valstu saraksts atrodams VIAA tīmekļvietnē (saraksts pieejams angļu valodā). 

2022./2023. akadēmiskajā gadā vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 EUR vienam vasaras skolas dalībniekam. Stipendija netiek izsniegta stipendiātam. VIAA summu pārskaita vasaras skolas organizatoram.

Pieteikums Latvijas valdības stipendijām jāiesniedz vasaras skolas organizatoram LU Pirmsstudiju mācību centram.