Vīzas

2024. gadā  "Latviešu valodas un kultūras vasaras skola” notiks klātienē.

Informācija studentiem, kas nav no ES dalībvalstīm.

Latvijas Universitāte (LU) vīzas palīdz kārtot tikai to ārvalstu augstskolu studentiem, ar kurām Latvijas Universitāte (LU) ir noslēgusi starptautiskos divpusējos sadarbības līgumus.

Studenti paši ir atbildīgi par vīzas noformēšanu. Vasaras skolas organizators nesedz vīzas noformēšanas izmaksas.