Pieteikšanās

2024. gadā  "Latviešu valodas un kultūras vasaras skola” notiks klātienē.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš:

  • līdz 01.07.2024. pārējiem pretendentiem, kas vēlas mācīties par maksu.

Iesniedzamie dokumenti pretendentiem, kas vēlas mācīties par maksu:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa dalībai vasaras skolā;
  • dalības maksas maksājuma apstiprinājums līdz 01.07.2024..

Dokumenti jānosūta elektroniski uz e-pastu sagkursi@lu.lv.

NB!  Informācija studentiem, kas nav no ES dalībvalstīm.

Studenti paši ir atbildīgi par vīzas noformēšanu. Vasaras skolas organizators nesedz vīzas noformēšanas izmaksas.

Latvijas Universitāte (LU) vīzas palīdz kārtot tikai to ārvalstu augstskolu studentiem, ar kurām Latvijas Universitāte (LU) ir noslēgusi starptautiskos divpusējos sadarbības līgumus.

Iesniedzamie dokumenti pretendentiem bez priekšzināšanām un nelielām latviešu valodas zināšanām, kas vēlas mācīties par maksu un, kuriem ir nepieciešama vīza ieceļošanai ES:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa dalībai vasaras skolā;
  • dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae);
  • motivācijas vēstule;
  • izziņa/apliecinājums no augstskolas;
  • pases vai personas apliecības (eID) kopija;
  • dalības maksas maksājuma apstiprinājums līdz 01.07.2024.

Dokumenti jāatsūta elektroniski uz e-pastu sagkursi@lu.lv .

Informācija par pieņemto lēmumu pretendentam tiks nosūtīta uz viņa norādīto e-pasta adresi.

NB! Grupās ir ierobežots dalībnieku skaits – 13 cilvēki.