Maksa

Dalības maksa  699 EUR.

Maksājumu var veikt jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

“Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805

Maksājuma mērķis: „Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2024”, vārds, uzvārds

Dalības maksā ir iekļautas šādas izmaksas: latviešu valodas nodarbības, lekcijas par Latvijas vēsturi un politiku, mākslu un folkloru, muzeju apmeklējumi Rīgā, ekskursijas pa Rīgu, Kuldīgu un Cēsīm, transporta pakalpojumi Rīga–Kuldīga–Rīga un Rīga–Cēsis–Rīga.

Dalības maksā nav iekļautas naktsmītņu un ēdināšanas izmaksas Rīgā.