Maksa

Dalības maksa ir 285 EUR.

Reģistrācijas maksa ir 15 EUR.

   

Maksājumu var veikt jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte
PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

IBAN konts: LV10RIKO0000082414423
Kods: RIKOLV2X

Maksājuma mērķis: „Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2022”, vārds, uzvārds