Noteikumi un nosacījumi

Ņemot vērā šobrīd esošo situāciju COVID-19 vīrusa sakarā pasaulē un Latvijā, šogad piedāvāsim vasaras skolu tiešsaistē (MS Teams).

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš vasaras skolai  06.07.2021.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš Latvijas valsts stipendijai – 01.04.2021.

 

Noteikumi un nosacījumi

 • Lūdzam iesniegt pieteikuma veidlapu elektroniski (parakstītu un skenētu) kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem nosūtot uz e-pastu sagkursi@lu.lv.
 • Dalībnieki, kas  pieteikušies vasaras skolā par maksu un vēlas atsaukt savu dalību, lūdzam par to rakstiski informēt e-pastā sagkursi@lu.lv līdz 06.07.2021.
 • Pretendentu pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noradītā termiņa, tiks izskatīti, ja būs brīvas vietas.
 • Lūgums ievērot pretendentu pieteikumu termiņus uz Latvijas valsts stipendiju.
 • Dalībnieku personas datus Latvijas Universitāte apstrādās tikai studiju procesa un pētniecības akadēmiskajām un administratīvajām vajadzībām, zinātniskajiem un statistiskajiem pētījumiem, kā arī citos gadījumos, kas izriet no Studējošo līgumsaistībām, vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 • Latvijas Universitāte patur tiesības pieprasīt samaksu saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, ja esat saņēmis vēstuli par dalību no vasaras skolas organizatoriem un neesat atcēlis savu līdzdalību bez rakstiska paziņojuma e-pastā.
 • Studentu un citu interesentu grupās bez priekšzināšanām un nelielām latviešu valodas zināšanām ir ierobežots dalībnieku skaits – 13 cilvēki.
 • Lūdzam ņemt vērā, ka reģistrācijas maksa netiek atdota.
 • Latvijas valsts stipendiātiem jāapmeklē visas nodarbības un jākārto pārbaudījumi. Ja tas netiks ievērots, Latvijas Universitātei ir tiesības pieprasīt segt pilnā apmērā dalības maksu.

Naudas atgriešanas noteikumi:

 • Ja Jūs atsaucat savu dalību vasaras skolā līdz 22.06.2021., no Jūsu samaksātās dalības maksas tiks ieturēti 10%.
 • Ja Jūs atsaucat savu dalību no 23.07.2021. līdz 06.07.2021., no Jūsu samaksātās dalības maksas tiks ieturēti 50%.
 • Ja Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs neparedzētu apstākļu dēļ atceļ vasaras skolu, dalībniekam tiek atdota visa iemaksātā naudas summa par vasaras skolu vai tiek piedāvāta līdzīga mācību programma. Lūdzam ņemt vērā, ka Latvijas Universitāte neuzņemas nekādu atbildību par personas ceļa izdevumu segšanu, tāpēc iesakām iegādāties apdrošināšanas  polisi ceļa izdevumiem.