Noteikumi un nosacījumi

Ņemot vērā šobrīd esošo situāciju Covid-19 vīrusa sakarā pasaulē un Latvijā, šogad piedāvāsim vasaras skolu tiešsaistē (MS Teams).

Noteikumi un nosacījumi

 • Lūdzam aizpildīto un parakstīto pieteikuma veidlapu, un citus nepieciešamos dokumentus nosūtīt uz e-pastu sagkursi@lu.lv.
 • Dalībniekus, kas pieteikušies vasaras skolā par maksu un vēlas atsaukt savu dalību, lūdzam par to rakstiski informēt e-pastā sagkursi@lu.lv līdz 06.07.2021.
 • Pretendentu pieteikumi, kas tiks saņemti pēc norādītā termiņa, tiks izskatīti, ja būs brīvas vietas.
 • Lūgums ievērot pieteikumu iesniegšanas termiņus.
 • Dalībnieku personas datus Latvijas Universitāte apstrādās tikai studiju procesa un pētniecības akadēmiskajām un administratīvajām vajadzībām, zinātniskajiem un statistiskajiem pētījumiem, kā arī citos gadījumos, kas izriet no Studējošo līgumsaistībām, vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 • Latvijas Universitāte patur tiesības pieprasīt samaksu saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, ja esat saņēmis vēstuli par dalību no vasaras skolas organizatoriem un neesat atcēlis savu līdzdalību bez rakstiska paziņojuma e-pastā.
 • Grupās ir ierobežots dalībnieku skaits – 13 cilvēki.
 • Lūdzam ņemt vērā, ka reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.
 • Stipendiātiem jāapmeklē visas nodarbības un jākārto pārbaudījumi. Ja tas netiks ievērots, Latvijas Universitātei ir tiesības pieprasīt segt pilnā apmērā dalības maksu.

Noteikumi par naudas atmaksāšanu

 • Atsaucot savu dalību vasaras skolā līdz 22.06.2021., no Jūsu samaksātās dalības maksas tiks ieturēti 10%.
 • Atsaucot savu dalību no 23.07.2021. līdz 06.07.2021., no Jūsu samaksātās dalības maksas tiks ieturēti 50%.
 • Ja Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs neparedzētu apstākļu dēļ atceļ vasaras skolu, dalībniekam tiek atmaksāta visa iemaksātā naudas summa par vasaras skolu vai tiek piedāvāta līdzīga mācību programma.