2015

No 2015. gadā 13. līdz 22. jūlijam Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru rīkoja „Latviešu valodas un kultūras vasaras skolu 2015”, kas deva iespēju studentiem no ārzemju augstskolām  uzlabot savas latviešu valodas zināšanas.

2015. gada 13. jūlijā notika vasaras skolas atklāšanas pasākums, kurā piedalījās LU zinātņu prorektors prof. Indriķis Muižnieks, Latviešu valodas aģentūras direktors prof. Jānis Valdmanis, LU Pirmsstudiju mācību centra direktore Sarmīte Miltiņa, Valodas centra pārstāve Laimdota Ločmele, latviešu valodas pasniedzējas Inta Līsmane un Sandra Godiņa, kā arī vasaras skolas dalībnieki.

Vasaras skola ir paredzēta ārzemniekiem ar latviešu valodas priekšzināšanām(A1 līmeni). 2015. gadā vasaras skolu apmeklēja studenti no Francijas, Nacionālā Austrumu valodu un civilizāciju institūta Parīzē, Vācijas, Greifsvaldes Ernsta Arnta Morica universitātes, Igaunijas, TallinasTehnoloģijas augstskolas, Somijas, Helsinku augstskolas, Ķīnas Tautas Republikas, Pekinas Svešvalodu Universitātes.

 10 dienu laikā studenti apmeklēja intensīvos latviešu valodas kursus, kā arī noklausījās lekcijas par  Latvijas vēsturi, mākslu un folkloru, apmeklēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Jūgendstila muzeju un devās izbraukuma seminārā uz Ventspili. Vasaras skolas noslēgumā notika latviešu valodas zināšanu pārbaude un sertifikātu izsniegšana.

Vasaras skolas mērķis ir uzlabot un nostiprināt latviešu valodas zināšanas un izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru un folkloru, dodot iespēju sajust Latvijas daudzveidību ārzemju augstskolu studentiem, kas latviešu valodu apgūst savas dzimtenes universitātēs, kā arī Latvijas augstskolu ārzemju studentiem.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/KQWfT5V2Dv8" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>