No 27. jūlija līdz 9. augustam Latvijas Universitātē notiek devītā Latviešu valodas un kultūras vasaras skola. Tajā piedalās interesenti ar dažāda līmeņa latviešu valodas zināšanām no visas pasaules. Starp viņiem ir gan dažādu augstskolu studenti un pasniedzēji, gan entuziasti.

Vasaras skolas dalībnieki no Brazīlijas, Kanādas, Ķīnas, Japānas, Beļģijas, Lielbritānijas, Austrālijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Lietuvas, Nīderlandes, Zviedrijas, Somijas, Itālijas, Čehijas, Īrijas un Luksemburgas apgūst latviešu valodu un tuvāk iepazīst latviešu kultūru. Audzēkņi pārstāv paaudzes no jauna studenta līdz seniora vecumam. Daudziem no viņiem interese par valodu un tradīcijām sakņojas pašu vai tuvinieku izcelsmē vai saiknē ar Latviju.

Vairums skolas dalībnieku latviešu valodas pamatus apguvuši jau iepriekš un savas zināšanas uzlabo jau augstākā - B1 līmenī.

Divu nedēļu ilgajā mācību programmā latviešu valodas interesenti apmeklē lekcijas, seminārus un citas praktiskas nodarbības, un dodas ekskursijā pa Vecrīgu, apmeklē Krišjāņa Barona memoriālo muzeju, Latvijas Okupācijas muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kā arī viesojas Kuldīgā un Cēsīs.

2023. gadā Latvijas Universitātes Latviešu valodas un kultūras vasaras skolā latviešu valodas mācību stundas vada filoloģijas doktore Inga Laizāne, filoloģijas maģistre Marija Nikolajeva un vēstures doktore Kristīne Ante. Vēsturi un politiku pasniedz asociētais profesors Ivars Ijabs; mākslu un kultūru – Latvijas Nacionālās bibliotēkas muzejpedagoģe, projekta "Latvijas kultūras kanons" koordinatore Anita Smeltere. Ar latviešu folkloru un tradīcijām iepazīstina radošā pētniece, folkloristikas maģistre Ilga Vālodze Ābele.

Daļa no dalībniekiem vasaras skolā piedalās ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) atbalstu, kas stipendiju veidā sniedz finansiālu atbalstu vasaras skolu organizēšanai. Atbalsts ir paredzēts ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai, viņiem piedaloties Latvijas augstskolu rīkotajās vasaras skolās.

Raksti par vasaras skolu :

Cilvēki no dažādām pasaules malām vasaras skolā apgūst latviešu valodu (17.08.2023., raksts LSM.LV, TV sižets LTV1, Rīta panorāma)

Ārzemniekus interesē latviešu un lietuviešu valodas apguve (13.08.2023.NRA)

Ārvalstnieki Latvijas Universitātes vasaras skolā apgūst latviešu valodu (04.08.2023. LU portālā)