Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pieteikšanās?
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.12.2019.

Iesniedzamie dokumenti pretendentiem, kas vēlas mācīties par maksu

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa dalībai vasaras skolā;
 • apliecinājums par angļu valodas zināšanām, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda;
 • reģistrācijas maksas (EUR 15) maksājuma apstiprinājums līdz 06.07.2020.;
 • dalības maksas EUR 561 (EUR 435 – skolēniem/studentiem) maksājuma apstiprinājums līdz 06.07.2020.

Dokumenti jāatsūta elektroniski uz e-pastu sagkursi@lu.lv .

 

NB!  Informācija studentiem, kas nav no ES dalībvalstīm.

Studenti paši ir atbildīgi par vīzas noformēšanu. Vasaras skolas organizators nesedz vīzas noformēšanas izmaksas. LU vīzas palīdz kārtot tikai to ārvalstu augstskolu studentiem, ar kurām LU ir noslēgusi starptautiskos divpusējos sadarbības līgumus.

Iesniedzamie dokumenti pretendentiem, kas vēlas mācīties par maksu un, kuriem ir nepieciešama vīza ieceļošanai ES:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa dalībai vasaras skolā;
 • dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • apliecinājums par angļu valodas zināšanām, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda;
 • izziņa/apliecinājums no augstskolas;
 • pases vai personas apliecības (eID) kopija;
 • reģistrācijas maksas (EUR 15)  maksājuma apstiprinājums.

Dokumenti jāatsūta elektroniski uz e-pastu sagkursi@lu.lv .

Informācija par pieņemto lēmumu pretendentam tiks nosūtīta uz viņa norādīto e-pasta adresi.

 

NB! Studentu un citu interesentu grupās bez priekšzināšanām un nelielām latviešu valodas zināšanām ir ierobežots dalībnieku skaits – 13 cilvēki.